Оплата услуг бесплатных адвокатов

01.10.2014 в Для адвокатов и юристов

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 17 вересня 2014 р. № 465
Київ

Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу    

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

2. Установити, що оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюються на підставі доручень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

1) до набрання чинності цією постановою, та актів наданих послуг, що подані адвокатами у цей же період, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що діяли до набрання чинності цією постановою;

2) до набрання чинності цією постановою, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, що подані адвокатами після набрання нею чинності, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженими цією постановою.

3. Міністерству юстиції затвердити протягом місяця форму акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності у місячний строк з дня її опублікування, крім пункту 2Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з початку надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 70


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465

ПОРЯДОК
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення розміру винагороди та її виплати, відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі — адвокати).

2. Розмір винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — правова допомога) особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення для надання правової допомоги (далі — доручення), і становить за:

1) проведення попереднього аналізу справи, збір інформації та документів на будь-якій стадії процесу — 15 відсотків;

2) підготовку позовної заяви або заяви в порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічного позову або заперечення проти позову, підготовку апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідного заперечення — 20 відсотків;

3) складення іншого документа процесуального характеру — 15 відсотків;

4) участь у судовому засіданні:

у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, — 10 відсотків;

за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення, — 20 відсотків;

за межами регіону, де адвокатові видано доручення, — 60 відсотків.

3. Розмір винагороди адвокатів за надання правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, обчислюється відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465.

Розмір винагороди за годину роботи адвоката становить 2,5 відсотка місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення.

У разі прибуття адвоката до затриманої особи пізніше встановленого законодавством строку без поважних причин розмір винагороди такого адвоката за надану цій особі правову допомогу зменшується вдвічі.

4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання ухвали слідчого судді, суду в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 2 і 3 цього Порядку, обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові такого доручення, і залежно від місця надання правової допомоги становить:

у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, — 10 відсотків;

за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення, — 20 відсотків;

за межами регіону, де адвокатові видано доручення, — 60 відсотків.

5. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням правової допомоги, на:

1) проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, залізничного у м’яких вагонах поїздів, суднами морського та річкового транспорту). Документами, що підтверджують використання транспорту загального користування, є відповідні проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду;

2) придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості чи за відсутності сполучення транспортом загального користування — відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ. Документами, що підтверджують використання власного транспортного засобу, є копії реєстраційного документа на такий засіб чи документа, що підтверджує право користування даним транспортним засобом (якщо в реєстраційному документі вказаний інший власник), посвідчення водія, а також квитанція (чек) на придбання пально-мастильних матеріалів на загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню;

3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою участі у провадженнях в суді апеляційної, касаційної інстанції, Верховному Суді України, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення стосовно особи, якій адвокат надає правову допомогу, — відповідно до норм, встановлених законодавством для працівників бюджетних установ. Документами, що підтверджують витрати на відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу України.

6. Виплата адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця на підставі доручення та акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, складеного за формою, затвердженою Мін’юстом.

Адвокат подає складений ним акт до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 45 календарних днів після завершення стадії кримінального провадження або виконання доручення.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в акті, несе адвокат згідно із законом.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465

МЕТОДИКА
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі — правова допомога) на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину, особам, до яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт, особам, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також за кожною завершеною стадією кримінального провадження, в якому адвокат здійснює або здійснював захист.

2. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання (Радм. затр), обчислюється за такою формулою:

Радм. затр = (2 + 2 х Кос. кат х Квідм) х Огод х Кос. час,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд для побачення з особою, якій надається правова допомога, а також у зворотному напрямку;

2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги особі;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога;

Квідм - коефіцієнт відмови особи, якій надається правова допомога, від адвоката;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги;

Кос. час - коефіцієнт особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги.

3. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративний арешт (Радм. арешт), обчислюється за такою формулою:

Радм. арешт = (2 х Квиїздів + 2 х Кос. кат х Кдій х Квідм) х Огод х Кос. час,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд для побачення з особою, якій надається правова допомога, проведення процесуальних дій та/або збирання доказів, а також у зворотному напрямку;

Квиїздів - кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається правова допомога, та участі у процесуальних діях;

2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги особі;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога;

Кдій - коефіцієнт кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів);

Квідм - коефіцієнт відмови особи, якій надається правова допомога, від адвоката;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги;

Кос. час - коефіцієнт особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги.

4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги особі, затриманій за підозрою у вчиненні злочину або до якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (Ркрим. затр), обчислюється за такою формулою:

Ркрим. затр = (2 х Квиїздів + (2 х (Кос. кат x Кдій х Кззз x Квідм) / Кприп) х Огод х Кос. час,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд для побачення з особою, якій надається правова допомога, проведення процесуальних дій та/або збирання доказів, а також у зворотному напрямку;

Квиїздів - кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається правова допомога, та участі у процесуальних діях;

2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги особі;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога;

Кдій - коефіцієнт кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів);

Кззз - коефіцієнт обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога;

Квідм - коефіцієнт відмови особи, якій надається правова допомога, від адвоката;

Кприп - коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги;

Кос. час - коефіцієнт особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги.

5. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у разі залучення до окремої процесуальної дії (Рокр. дія) обчислюється за такою формулою:

Рокр. дія = (2 х Квиїздів + 2 х Ктяж х Кеп х Кдій х Ксп. ОПД х Кос. кат х Квідм) х Огод х Кос. час,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд для побачення з особою, якій надається правова допомога, до місця проведення окремої процесуальної дії та/або збирання доказів, а також у зворотному напрямку;

Квиїздів - кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається правова допомога, та участі у процесуальних діях;

2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги особі;

Ктяж - коефіцієнт ступеня тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога;

Кеп - коефіцієнт кількості епізодів злочинної діяльності, у вчиненні яких підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога;

Кдій - коефіцієнт кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів);

Ксп. ОПД - коефіцієнт кількості співучасників злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога;

Квідм - коефіцієнт відмови особи, якій надається правова допомога, від адвоката;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги;

Кос. час - коефіцієнт особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги.

6. Коефіцієнт ступеня тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Ктяж), застосовується для епізоду (групи епізодів) злочинної діяльності з найвищим ступенем тяжкості. Значення коефіцієнта наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Значення коефіцієнта ступеня тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Ктяж)

Ступінь тяжкості злочину невеликої тяжкості середньої тяжкості тяжкий особливо тяжкий посягання на життя*
Значення коефіцієнта 1 1,5 2 3 5

__________
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.

7. Значення коефіцієнта кількості епізодів злочинної діяльності, у вчиненні яких підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Кеп), наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Значення коефіцієнта кількості епізодів злочинної діяльності, у вчиненні яких підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Кеп)

Кількість епізодів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення коефіцієнта 1 1,13 1,21 1,27 1,32 1,36 1,4 1,43 1,46 1,48
Кількість епізодів 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і більше
Значення коефіцієнта 1,5 1,53 1,54 1,56 1,58 1,59 1,61 1,62 1,64 1,65

8. Значення коефіцієнта кількості співучасників злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Ксп. ОПД), наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Значення коефіцієнта кількості співучасників злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, якій надається правова допомога (Ксп. ОПД)

Кількість співучасників 0 (лише затримана особа) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення коефіцієнта 1 1,13 1,21 1,27 1,32 1,36 1,4 1,43 1,46 1,48 1,5
Кількість співучасників 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і більше
Значення коефіцієнта 1,53 1,54 1,56 1,58 1,59 1,61 1,62 1,64 1,65 1,66

9. Коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога (Кос. кат), застосовується у разі надання правової допомоги особам:

які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину чи притягаються до адміністративної відповідальності, у віці до 18 років;

які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;

які не володіють мовою, якою ведеться провадження;

у яких виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

У разі надання правової допомоги особі, що належить до однієї із зазначених категорій, значення коефіцієнта становить 1,2, двох і більше категорій одночасно — 1,3, в інших випадках — 1.

10. Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів) (Кдій) наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів) (Кдій)

Кількість дій 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення коефіцієнта 1 2 2,53 2,93 3,25 3,42 3,56 3,69 3,8 3,9
Кількість дій 11 12 13 14 15 і більше
Значення коефіцієнта 3,99 4,07 4,15 4,22 4,29

11. Значення коефіцієнта обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога (Кззз), застосовується для випадків, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5

Значення коефіцієнта обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога (Кззз)

Процесуальна дія Результат Значення коефіцієнта
Запобіжний захід, пов’язаний з обмеженням свободи, не обирався 1
Розгляд клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 1
призначено більш м’який запобіжний захід 5
Розгляд апеляційної скарги про обрання запобіжного заходу запобіжний захід залишено без зміни 2
запобіжний захід змінено на більш м’який 3,5

12. Значення коефіцієнта особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги (Кос. час) наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

Значення коефіцієнта особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) надання правової допомоги (Кос. час)

Частка дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів*) у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні від загальної кількості таких дій Значення коефіцієнта
до 10 відсотків 1
від 10 до 20 відсотків 1,2
від 20 до 30 відсотків 1,3
від 30 до 50 відсотків 1,4
понад 50 відсотків 1,5

__________
* Часом складення процесуальних документів вважається час їх реєстрації органом (службовою особою), яким вони адресовані.

13. Коефіцієнт відмови особи, якій надається правова допомога, від адвоката (Квідм) застосовується із значенням 0,5 у разі, коли така особа під час першого побачення з адвокатом заявляє про відмову від призначеного адвоката (при цьому коефіцієнти Ктяж, Кеп, Кос. кат, Ксп. ОПД, Кдій, Кззз, Кприп застосовуються із значенням 1), в інших випадках — 1.

14. Значення коефіцієнта припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги (Кприп) становить 2 у разі, коли адвокат припинив надання правової допомоги з будь-яких підстав, визначених законом, в інших випадках — 1.

15. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії кримінального провадження (Рк) обчислюється за такою формулою:

Рк = 20 х Огод х Ксп х Кскл х Кос х Крез,

де 20 — мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги в одному кримінальному провадженні;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги;

Ксп - коефіцієнт стадії кримінального провадження;

Кскл - коефіцієнт складності кримінального провадження;

Кос - коефіцієнт особливої складності кримінального провадження;

Крез - сумарний заохочувальний коефіцієнт.

16. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп) застосовується з урахуванням таких особливостей кожної стадії кримінального провадження, протягом якої адвокат здійснював захист особи:

повнота участі адвоката у процесуальних діях поточної стадії кримінального провадження;

наявність або відсутність факту припинення надання адвокатом правової допомоги з будь-яких підстав, визначених законом, до завершення поточної стадії кримінального провадження;

вид провадження в суді першої інстанції;

тривалість стадії кримінального провадження;

наявність або відсутність факту участі адвоката у попередніх стадіях кримінального провадження.

17. Для стадії досудового розслідування коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп (досуд)) розраховується за такою формулою:

де Ксп - відповідне значення коефіцієнта стадії кримінального провадження для стадії досудового розслідування, наведене у таблиці 8;
 - сумарний коефіцієнт особливої тривалості стадії кримінального провадження, який застосовується наростаючим підсумком у разі кожного продовження строку досудового розслідування відповідно до частини другої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, що становить:

- до трьох місяців — 0,125;

- до шести місяців, але понад три місяці — 0,175;

- до 12 місяців, але понад шість місяців — 0,25;

- в інших випадках — 0.

18. Для стадії розгляду у суді першої інстанції коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп (1 інст)) розраховується за такою формулою:

Ксп (1 інст) = (Ксп х Кос. пров) + Кзмін + Кпов + Кот 1 інст,

де Ксп - відповідне значення коефіцієнта стадії кримінального провадження для стадії розгляду у суді першої інстанції, наведене у таблиці 8;

Кос. пров - коефіцієнт особливого виду кримінального провадження, який застосовується у разі:

- розгляду угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим;

- розгляду угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості;

- судового розгляду лише частини доказів у кримінальному провадженні.

Значення такого коефіцієнта для зазначених випадків наведено у таблиці 7, в інших випадках становить 1.

Таблиця 7

Значення коефіцієнта особливого виду кримінального провадження (Кос. пров)

Ступінь тяжкості злочину невеликої тяжкості середньої тяжкості тяжкий особливо тяжкий посягання на життя*
Значення коефіцієнта 0,5 0,33 0,25 0,2 0,15;

__________
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду, значення якого становить у разі, коли суд працював одним складом, – 0, у разі, коли склад суду змінювався, — 0,33, помножене на кількість змін складу суду;

Кпов - коефіцієнт, що застосовується у разі, коли на підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення обвинувального акта на доопрацювання, і значення якого становить 0,2, помножене на кількість повернень обвинувального акта на доопрацювання;

Кот 1 інст - коефіцієнт особливої тривалості стадії кримінального провадження, який застосовується у разі великої кількості завершених судових засідань в суді першої інстанції і значення якого становить:

- від 10 до 15 завершених судових засідань — 0,2;

- від 16 до 20 завершених судових засідань — 0,3;

- від 21 до 25 завершених судових засідань — 0,4;

- понад 25 завершених судових засідань — 0,5.

19. Для стадії розгляду у суді апеляційної інстанції коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп (ап)) розраховується за такою формулою:

Ксп (ап) = Ксп+ Кзмін,

де Ксп - відповідне значення коефіцієнта стадії кримінального провадження для стадії розгляду у суді апеляційної інстанції, наведене у таблиці 8;

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду, значення якого становить у разі, коли суд працював одним складом, — 0, у разі, коли склад суду змінювався, — 0,33, помножене на кількість змін суду.

20. Для інших стадій кримінального провадження застосовуються значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (Ксп), наведені у таблиці 8.

Таблиця 8

Значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (Ксп)

Значення коефіцієнта Стадія кримінального провадження
досудове розслідування (у разі, коли правова допомога під час затримання не надавалася / надавалася) суд першої інстанції (у разі участі адвоката на стадії досудового розслідування / без участі адвоката на стадії досудового розслідування) апеляційна інстанція (у разі участі адвоката у попередній стадії провадження) апеляційна інстанція (без участі адвоката у попередній стадії провадження) касаційна інстанція (у разі участі адвоката у попередній стадії провадження) касаційна інстанція (без участі адвоката у попередній стадії провадження)
Базове 0,33/0,25 0,67/0,8 0,25/0,17* 0,35/0,27* 0,4/0,25* 0,5/0,35*
У разі припинення участі адвоката до завершення стадії провадження 0,165/0,125 0,335/0,4 0,125/0,085* 0,175/0,135* 0,2/0,125* 0,25/0,175*

__________
* У разі коли адвокат не брав участі у судовому провадженні судом відповідної інстанції.

21. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл) застосовується з урахуванням таких факторів, що визначають ступінь складності кримінального провадження:

ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності;

кількість епізодів злочинної діяльності особи;

кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;

обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

ведення захисту в особливих категоріях кримінального провадження для стадій досудового розслідування і судового провадження в суді першої інстанції.

Коефіцієнт обчислюється за такою формулою:

де  - сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину;
Кспів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;
Кзз - коефіцієнт складності кримінального провадження за видом запобіжного заходу;
Кокп - коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії кримінального провадження.

22. Сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину  враховує ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності, за кожним епізодом злочинної діяльності і розраховується за такою формулою:

де Кст. тяж. осн - основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину;

Кст. тяж. дод - додатковий коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину.

Основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн) застосовується для епізоду (групи епізодів) злочинної діяльності з найвищим ступенем тяжкості із значенням, наведеним у таблиці 9.

У разі коли кваліфікація дій особи, захист якої здійснює адвокат, в епізоді злочинної діяльності, в якому вона брала участь у співучасті з іншими підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні, відрізняється від кваліфікації дій інших співучасників, застосовується значення основного коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину, що відповідає кваліфікації дій будь-якого із співучасників такого епізоду з найвищим ступенем тяжкості.

Таблиця 9

Значення основного коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн)

Ступінь тяжкості злочину (епізоду злочинної діяльності) невеликої тяжкості середньої тяжкості тяжкий особливо тяжкий посягання на життя*
Значення коефіцієнта 1 1,5 2 3 (3,6**) 5

__________
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.
** Для стадії розгляду в суді першої інстанції у разі здійснення провадження судом колегіально.

У разі коли кримінальне провадження містить один епізод злочинної діяльності, значення додаткового коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. дод) становить 0, в інших випадках розраховується за такою формулою:

де N — кількість груп епізодів злочинної діяльності особи у кримінальному провадженні з однаковим ступенем тяжкості злочину;

i — змінна, що означає кількість груп епізодів злочинної діяльності, початкове значення якої становить 1, кінцеве — N;

Кст. тяж. i - коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину для поточної розрахункової (i-тої) групи епізодів злочинної діяльності з однаковим ступенем тяжкості, значення якого визначаються відповідно до таблиці 9 залежно від ступеня тяжкості епізодів такої групи;

Кепі. i - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи, який розраховується для поточної розрахункової (i-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості.

Розрахунок розпочинається і ведеться від групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості до групи епізодів з найнижчим ступенем тяжкості.

Коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи (Кепі. i) для групи епізодів злочинної діяльності з найвищим ступенем тяжкості застосовується із значенням, наведеним у таблиці 10, відповідно до кількості епізодів у межах такої групи епізодів.

Таблиця 10

Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи (Кепі. i)

Кількість епізодів у кримінальному провадженні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення коефіцієнта 0 0,5 0,83 1,08 1,25 1,39 1,52 1,63 1,73 1,82
Кількість епізодів у кримінальному провадженні 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і більше
Значення коефіцієнта 1,9 1,98 2,05 2,12 2,18 2,24 2,3 2,35 2,4 2,45

Для кожної групи епізодів злочинної діяльності з меншим ступенем тяжкості коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи (Кепі. i) розраховується за такою формулою:

Кепі. i = Кепі. k - Кепі. j,

де Кепі. k - значення коефіцієнта Кепі. i, наведене в таблиці 10, для такої кількості епізодів злочинної діяльності, що є сумою епізодів поточної розрахункової групи епізодів та всіх груп, що мають вищий ступінь тяжкості;

Кепі. j - значення коефіцієнта Кепі. i, наведене в таблиці 10, для такої кількості епізодів злочинної діяльності, що є сумою епізодів всіх груп, що мають ступінь тяжкості вищий, ніж у епізодів поточної групи (не включаючи кількість епізодів поточної групи тяжкості).

23. Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів) наведені у таблиці 11.

Таблиця 11

Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів)

Кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні 0 (у кримінальному провадженні фігурує лише підзахисний) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Значення коефіцієнта 1 1,33 1,55 1,72 1,87 1,98 2,07 2,15 2,22 2,29
Кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і більше
Значення коефіцієнта 2,35 2,41 2,46 2,51 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,74 2,77

24. Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за видом запобіжного заходу (Кзз) у разі обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою становить 1,1, в інших випадках — 1.

25. Коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії кримінального провадження (Кокп) застосовується у разі здійснення адвокатом захисту осіб:

які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, у віці до 18 років;

які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;

які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

щодо яких розглядається питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

у яких виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

У разі здійснення захисту особи, що належить до однієї із зазначених категорій, значення коефіцієнта становить 1,2, двох і більше категорій — 1,3, в інших випадках — 1.

26. Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин під час досудового розслідування і розраховується за такою формулою:

Кос = (1 + 0,1 х n),

де n — кількість окремих судових проваджень за участю адвоката, відкритих у результаті його відповідних дій.

27. Сумарний заохочувальний коефіцієнт (Крез) розраховується за такою формулою:

де Кі - окремий заохочувальний коефіцієнт за результатами здійснення адвокатом захисту у кримінальному провадженні, значення якого наведені в таблиці 12;

N — кількість окремих заохочувальних коефіцієнтів Кі, що застосовуються на відповідній стадії кримінального провадження.

Таблиця 12

Значення окремих заохочувальних коефіцієнтів за результатами здійснення адвокатом захисту у кримінальному провадженні (Кі)

Результат Значення коефіцієнта Примітка
1. Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема: 0,3 застосовується у разі, коли такий результат досягнутий після розгляду слідчим суддею, судом подання прокурора, слідчого
із звільненням під заставу 0,2
з обранням іншого запобіжного заходу 0,25
2. Заміна або скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: застосовується у разі, коли такий результат досягнутий внаслідок розгляду апеляційної скарги, поданої адвокатом
у разі фактичного звільнення підозрюваного (обвинуваченого) з-під варти під заставу або скасування запобіжного заходу 0,2
з обранням іншого запобіжного заходу 0,25
3. Винесення виправдувального вироку в провадженні щодо: у разі, коли особа виправдана у вчиненні кількох злочинів, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину
злочину з посягання на життя* 2,5
особливо тяжкого злочину 1,5
тяжкого злочину 1
злочину середньої тяжкості 0,75
злочину невеликої тяжкості 0,5
4. Закриття провадження за реабілітуючих підстав (за відсутності складу злочину, відсутності події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання) щодо: у разі, коли провадження закрито щодо кількох злочинів, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину
злочину з посягання на життя* 1,5
особливо тяжкого злочину 1
тяжкого злочину 0,75
злочину середньої тяжкості 0,5
злочину невеликої тяжкості 0,25
5. Зміна правової кваліфікації злочину: застосовується у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа
з особливо тяжкого на тяжкий 0,3
з особливо тяжкого на середньої тяжкості 0,7
з особливо тяжкого на невеликої тяжкості 1
з тяжкого на середньої тяжкості 0,25
з тяжкого на невеликої тяжкості 0,5
із середньої тяжкості на невеликої тяжкості 0,2
6. Зменшення кількості епізодів обвинувачення (за кожен епізод): застосовується у разі, коли не застосовано коефіцієнта, пов’язаного із зміною правової кваліфікації злочину
злочину з посягання на життя 0,25
особливо тяжкого злочину 0,2
тяжкого злочину 0,15
злочину середньої тяжкості 0,1
злочину невеликої тяжкості 0,05
7. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75 і 79 Кримінального кодексу України) за умови: за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з
наявності неповнолітнього обвинуваченого 0,1 найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів
вчинення злочину вперше 0,15
відсутності судимості 0,2
наявності кількох епізодів злочинної діяльності 0,3
наявності судимості 0,3
8. Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею особливої частини Кримінального кодексу України альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 Кримінального кодексу України) 0,2 застосовується у разі призначення такого покарання за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості злочину
9. Призначення мінімального розміру покарання: за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів
неповнолітньому обвинуваченому 0,1
за вчинення злочину вперше 0,15
за відсутності судимості 0,2
за наявності кількох епізодів 0,3
за наявності судимості 0,3
10. Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов’язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним злочину середньої тяжкості:
вперше 0,15
в іншому випадку 0,3

__________
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.

28. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (Рмед) обчислюється за такою формулою:

Рмед = (2 х Кзас + (4 х Кмед х Крез х Кос. кат)) х Огод,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд до місця проведення судового засідання та у зворотному напрямку;

Кзас - кількість судових засідань;

4 — мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги у провадженні;

Кмед - коефіцієнт, значення якого без доведення необхідності припинення застосування примусових заходів медичного характеру або їх зміни за допомогою доказів (висновку фахівця в галузі судової психіатрії тощо) становить 1, з доведенням — 3;

Крез - заохочувальний коефіцієнт, значення якого у разі зміни примусового заходу медичного характеру з більш суворого на менш суворий становить 1,5, скасування призначеного примусового заходу медичного характеру — 1,75, в інших випадках — 1;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведені у пункті 9 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги.

29. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) (Рекст), обчислюється за такою формулою:

Рекст = (2 х Кзас + 4 х Кекст х Кос. кат) х Огод,

де 2 — розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд до місця надання правової допомоги у провадженні та у зворотному напрямку;

Кзас - кількість судових засідань;

4 — мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на участь в одній судовій дії з екстрадиційного арешту;

Кекст - коефіцієнт складності екстрадиційного провадження, значення якого у разі участі адвоката у судовому слуханні та складенні ним апеляційної скарги щодо апеляційного оскарження тимчасового арешту становить 1,5, у разі участі адвоката у судовому слуханні та складенні ним апеляційної скарги щодо апеляційного оскарження рішення про екстрадицію — 2, в інших випадках — 1;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведені у пункті 9 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1114).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 644 “Про внесення змін до Порядку оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 54, ст. 2171).

3. Пункт 72 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 39).

01.10.2014 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF/print1390979579669675


Интернет реклама
YR_BPshare: Facebook YR_BPshare: LinkedIn  YR_BPshare: Google+  YR_BPshare: vkontakte

 

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


6 + = пятнадцать

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов